top of page

[공지] 10월 리조트월드 마닐라 IPR 참여자 보너스 칩 공지


리조트월드 마닐라 IPR 프로그램 참여자에게는 매달 실적을 집계하여 보너스 칩을 지급합니다.  

지급 방식은 매달 1일부터 말일까지 기록을 합산하여 다음달 15일 전에 발표 됩니다.

수령방법은 11:15일 오후 12:00 부터 2개월안에 오셔서  리조트월드 마닐라 IPR 롤링 게임장에서 

두시간 게임 진행 하시면 수령 가능합니다. ^^


참고 프로그램 안내 -> http://cafe.daum.net/philg/GKPy/67
HKD 50,000

[LEE] JUNG M***

[SHIN] JEONG H***


HKD 20,000

[YOON] SEUNGY***


HKD 16,000

[JEONG] YOUNG***

[SONG] MYEONGK***

[SHIN] GWANG S***

[MUN] HEES***

[CHOI] KWANGH***

[KIM] YOUNGM***

[KIM] YUNH***

[PARK] JAEB***

[HONG] CHANGW***

[HAN] HYONGKW***

[SONG] JOO A***

[JEONG] TAE RY***


HKD 11,000

[LEE] JONGM***

[PARK] MYEONGG***

[LIM] HYOUNG R***

[YOUN] YOUNGP***

[KIM] IN H***

[JUNG] JUN H***

[LEE] CHUNGG***

[SONG] HYUNG***

[JUNG] YUNH***

[LEE] CHANGH***


HKD 8,000

[AHN] KUNYO***

[KIM] KWANS***

[PARK] JUNHYE***

[JANG] KIS***

[CHOI] HU***

[KIM] CH***

[KIM] JONG S***

[KIM] HYUNH***

[CHOI] YONG J***

[KIM] JIYOU***

[SUH] WONYOU***

[KANG] MINH***


HKD 5,000

[LIM] SUHW***

[KIM] CHUNGS***

[KO] BYONGS***

[KIM] SUNG K***

[LEE] SUK K***

[SON] JAEGY***

[KIM] KYUNGH***

[HAN] SANG O***


HKD 3,000

[NAM] YONGJ***

[KIM] SEM***

[YANG] JOON W***

[CHO] HYUNS***

[AHN] KWANG S***

[KIM] HYOUNGW***

[LIM] BYUNGG***

[SEO] JUNG B***

[JU] JAEJO***

[JANG] MINU***

[AHN] ILHW***

조회수 155회댓글 0개

최근 게시물

전체 보기

Comentarios


bottom of page